CARPOOL ระบบจองรถราชการ สำนักวัณโรค กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ลงชื่อเข้าใช้
Untitled Document
ค้นหาชื่อ :    ค้นหาวันไป :    ค้นหาสถานะ : 
ลำดับ

วันที่
ขอใช้บริการ

ชื่อผู้ขอใช้บริการ แผนก/ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ วันไป วันกลับ สถานที่ไปราชการ จำนวนคน
(รวม พขร)
หมายเหตุ เลขทะเบียน พนง.ขับรถ เบอร์โทร พขร สถานะ
51 23-ก.ค.-2562   วาสนา ผุยหัวโทน   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0875067625 31-ก.ค.-2562
07.30 น.
31-ก.ค.-2562
 น.
  รร. บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ. นนทบุรี  10      นจ 93   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
52 23-ก.ค.-2562   สุกานดา เถื่อนถ้ำ   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0877620873 31-ก.ค.-2562
08.00 น.
31-ก.ค.-2562
 น.
  โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี  10      นจ 93   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
53 25-ก.ค.-2562   สมัญญา มุขอาษา   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0995362297 31-ก.ค.-2562
08.00 น.
31-ก.ค.-2562
 น.
  กรมควบคุมโรค  3      กย 1038   นายอวิโรธน์ ชูศรี   0890081924 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
54 22-ก.ค.-2562   ลัดดาวัลย์ ปัญญา   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0818864760 26-ก.ค.-2562
08.00 น.
26-ก.ค.-2562
 น.
  โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง  8      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
55 22-ก.ค.-2562   ลัดดาวัลย์ ปัญญา   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0818864760 25-ก.ค.-2562
08.00 น.
25-ก.ค.-2562
 น.
  โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง  8      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
56 22-ก.ค.-2562   สิรินทิพย์ ตันติรุ่งรัตนา   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0838183105 25-ก.ค.-2562
07.30 น.
25-ก.ค.-2562
 น.
  กรมควบคุมโรค  6      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
57 24-ก.ค.-2562   กัญญาวีร์ พิทูรทรัพย์   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0966651465 25-ก.ค.-2562
09.00 น.
25-ก.ค.-2562
 น.
  โรงแรม เมริออท สุรวงศ์  4      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
58 24-ก.ค.-2562   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 25-ก.ค.-2562
14.00 น.
25-ก.ค.-2562
 น.
  สรรพากร ,ธนาคารกรุงไทย พระราม3  3             แจ้งยกเลิก
59 18-ก.ค.-2562   อุบลรัตน์ วาจรัต   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0859199226 23-ก.ค.-2562
08.00 น.
23-ก.ค.-2562
 น.
  โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  7      นจ 95   นายสรรค์ ธนกรกิจสกุล   0877020787 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
60 19-ก.ค.-2562   ลัดดาวัลย์ ปัญญา   กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค   0818864760 22-ก.ค.-2562
08.30 น.
22-ก.ค.-2562
 น.
  สถาบันบำราศนราดูร และ ศบส.40 บางแค  4      กย 1037   นายณัฎฐพล ยะคะเรศ   0890081924 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
 

ทั้งหมด 520 แถว : 52 หน้า : << กลับ... [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] ...ถัดไป >>