CARPOOL ระบบจองรถราชการ สำนักวัณโรค กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ลงชื่อเข้าใช้
Untitled Document
ค้นหาชื่อ :    ค้นหาวันไป :    ค้นหาสถานะ : 
ลำดับ

วันที่
ขอใช้บริการ

ชื่อผู้ขอใช้บริการ แผนก/ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ วันไป วันกลับ สถานที่ไปราชการ จำนวนคน
(รวม พขร)
หมายเหตุ เลขทะเบียน พนง.ขับรถ เบอร์โทร พขร สถานะ
41 2-ส.ค.-2562   วิดาภา วรรณศรี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0836606008 6-ส.ค.-2562
08.00 น.
6-ส.ค.-2562
 น.
  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม  10      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
42 2-ส.ค.-2562   นายจินตนาถ ด่านดุษฎี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0873239660 6-ส.ค.-2562
13.00 น.
6-ส.ค.-2562
 น.
  สมาคมปราบวัณโรค  4      นจ 95   นายสรรค์ ธนกรกิจสกุล   0877020787 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
43 30-ก.ค.-2562   วิศรุต วัยวัฒนะ   กลุ่มเฝ้าระวังและพัฒนาข้อมูลวัณโรค   0908142260 5-ส.ค.-2562
08.00 น.
5-ส.ค.-2562
 น.
  สำนักงาน UNOPS อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคารบี ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  4      กย 1038   นายณัฎฐพล ยะคะเรศ   0890081924 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
44 31-ก.ค.-2562   วิดาภา วรรณศรี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0836606008 5-ส.ค.-2562
07.30 น.
5-ส.ค.-2562
 น.
  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  10   ไปส่งรอบ 7.30 น. แล้วให้วนกลับมารับ อ.ศรีประพา ที่กองวัณโรคไปส่งโรงแรมฮอลิเดย์อินน์   นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
45 1-ส.ค.-2562   กฤตษภรณ์ ทองบุตร   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายป้องกันวัณโรค   0917077704 5-ส.ค.-2562
08.00 น.
5-ส.ค.-2562
 น.
  โรงแรม ฮอรลิเดย์ อินน์ สีลม  10      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
46 5-ส.ค.-2562   สิรินทิพย์ ตันติรุ่งรัตนา   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0838183105 5-ส.ค.-2562
13.00 น.
5-ส.ค.-2562
 น.
  สถาบันราชประชาสมาสัย  5      นจ 93   นายอวิโรธน์ ชูศรี   0890081924 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
47 23-ก.ค.-2562   วาสนา ผุยหัวโทน   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0875067625 2-ส.ค.-2562
08.00 น.
2-ส.ค.-2562
 น.
  รร. บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ. นนทบุรี  10      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
48 23-ก.ค.-2562   สุกานดา เถื่อนถ้ำ   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0877620873 2-ส.ค.-2562
08.00 น.
2-ส.ค.-2562
 น.
  โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี  10      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
49 31-ก.ค.-2562   วิดาภา วรรณศรี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0836606008 2-ส.ค.-2562
14.00 น.
2-ส.ค.-2562
 น.
  โรงแรมฮอลิเดยย์อินน์ สีลม  4      นจ 93   นายอวิโรธน์ ชูศรี   0890081924 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
50 23-ก.ค.-2562   วาสนา ผุยหัวโทน   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0875067625 1-ส.ค.-2562
08.00 น.
1-ส.ค.-2562
 น.
  รร. บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซส์ จ. นนทบุรี  2      นจ 93   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
 

ทั้งหมด 520 แถว : 52 หน้า : << กลับ... [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] ...ถัดไป >>