CARPOOL ระบบจองรถราชการ สำนักวัณโรค กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ลงชื่อเข้าใช้
Untitled Document
ค้นหาชื่อ :    ค้นหาวันไป :    ค้นหาสถานะ : 
ลำดับ

วันที่
ขอใช้บริการ

ชื่อผู้ขอใช้บริการ แผนก/ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ วันไป วันกลับ สถานที่ไปราชการ จำนวนคน
(รวม พขร)
หมายเหตุ เลขทะเบียน พนง.ขับรถ เบอร์โทร พขร สถานะ
31 2-ส.ค.-2562   นายจินตนาถ ด่านดุษฎี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0873239660 9-ส.ค.-2562
07.30 น.
9-ส.ค.-2562
 น.
  สมาคมปราบวัณโรค  3      นจ 95   นายสรรค์ ธนกรกิจสกุล   0877020787 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
32 5-ส.ค.-2562   นางสาวเสาวรี คล้ายสถิตย์   กลุ่มบริหารทั่วไป   0870277116 9-ส.ค.-2562
06.00 น.
9-ส.ค.-2562
 น.
  ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง จังหวัดฉะเชิงเทรา  11      นจ 96   นายประทวน เฝ้าทรัพย์   0860004257 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
33 6-ส.ค.-2562   นันท์วลัย แฟ้มคลองขอม   กลุ่มบริหารทั่วไป   0868005478 9-ส.ค.-2562
06.00 น.
9-ส.ค.-2562
 น.
  รร.บ้านหนองยาง จ.ฉะเชิงเทรา  5             รอการจัดการ
34 1-ส.ค.-2562   อุบลรัตน์ วาจรัต   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0859199226 8-ส.ค.-2562
08.00 น.
8-ส.ค.-2562
 น.
  โรงแรมแม่น้ำ  10      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
35 2-ส.ค.-2562   นายจินตนาถ ด่านดุษฎี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0873239660 8-ส.ค.-2562
07.30 น.
8-ส.ค.-2562
 น.
  สมาคมปราบวัณโรค  3      นจ 95   นายสรรค์ ธนกรกิจสกุล   0877020787 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
36 30-ก.ค.-2562   นางสาวกานต์ชนก วิทยาภรณ์พงศ์   กลุ่มปฎิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ   0954693017 7-ส.ค.-2562
08.00 น.
7-ส.ค.-2562
 น.
  โรงแรมแม่น้ำ  10      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
37 1-ส.ค.-2562   อุบลรัตน์ วาจรัต   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0859199226 7-ส.ค.-2562
07.30 น.
7-ส.ค.-2562
 น.
  สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  3      กย 1037   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
38 1-ส.ค.-2562   วัสนันท์ ขันธชัย   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0892453840 7-ส.ค.-2562
07.30 น.
7-ส.ค.-2562
 น.
  โรงเเรมรามาดา พลาซา เเม่น้ำริเวอร์ไซด์ กทม.  8      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
39 2-ส.ค.-2562   นายจินตนาถ ด่านดุษฎี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0873239660 7-ส.ค.-2562
07.30 น.
7-ส.ค.-2562
 น.
  สมาคมปราบวัณโรค  3      นจ 95   นายสรรค์ ธนกรกิจสกุล   0877020787 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
40 1-ส.ค.-2562   กฤตษภรณ์ ทองบุตร   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายป้องกันวัณโรค   0917077704 6-ส.ค.-2562
08.00 น.
6-ส.ค.-2562
 น.
  โรงแรม ฮอรลิเดย์ อินน์ สีลม  10      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
 

ทั้งหมด 520 แถว : 52 หน้า : << กลับ... [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ...ถัดไป >>