CARPOOL ระบบจองรถราชการ สำนักวัณโรค กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ลงชื่อเข้าใช้
Untitled Document
ค้นหาชื่อ :    ค้นหาวันไป :    ค้นหาสถานะ : 
ลำดับ

วันที่
ขอใช้บริการ

ชื่อผู้ขอใช้บริการ แผนก/ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ วันไป วันกลับ สถานที่ไปราชการ จำนวนคน
(รวม พขร)
หมายเหตุ เลขทะเบียน พนง.ขับรถ เบอร์โทร พขร สถานะ
1 8-ม.ค.-2563   วาสนา ผุยหัวโทน   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0875067625 24-ม.ค.-2563
08.30 น.
24-ม.ค.-2563
 น.
  รร. รามาดาพลาซ่า แม่น้ำ รีเวอร์ไซด์  10      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
2 8-ม.ค.-2563   วาสนา ผุยหัวโทน   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0875067625 23-ม.ค.-2563
08.00 น.
23-ม.ค.-2563
 น.
  รร. รามาพลาซ่า แม่น้ำรีเวอร์ไซด์ กทม.  10      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
3 13-ม.ค.-2563   อุบลรัตน์ วาจรัต   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0859199226 22-ม.ค.-2563
08.00 น.
22-ม.ค.-2563
 น.
  โรงแรมรามาดา พลาซา แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร  12      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
4 13-ม.ค.-2563   อุบลรัตน์ วาจรัต   กลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้   0859199226 21-ม.ค.-2563
08.00 น.
21-ม.ค.-2563
 น.
  โรงแรมรามาดา พลาซา แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร  12      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
5 15-ม.ค.-2563   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 16-ม.ค.-2563
12.30 น.
16-ม.ค.-2563
 น.
  กรมควบคุมโรค  5      นจ 92   นายทนงค์ศักดิ์ ยอดสิงห์   0929374623 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
6 13-ม.ค.-2563   วิดาภา วรรณศรี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0836606008 15-ม.ค.-2563
13.00 น.
15-ม.ค.-2563
 น.
  โรงแรม เลอ เมอริเดียน สีลม กรุงเทพ และสนามบินดอนเมือง  3   ไปรับ ดร.แซลมอน ที่โรงแรม แล้วไปสนามบิน          แจ้งยกเลิก
7 14-ม.ค.-2563   สรียา เบญญากุศล   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   022112224 15-ม.ค.-2563
13.00 น.
15-ม.ค.-2563
 น.
  1. โรงแรม เลอ เมอริเดียน สีลม กรุงเทพ และสนามบินดอนเมือง 2. กรมควบคุมโรค  3      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
8 8-ม.ค.-2563   นายจินตนาถ ด่านดุษฎี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0873239660 14-ม.ค.-2563
07.30 น.
14-ม.ค.-2563
 น.
  โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพมหานคร  8      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
9 10-ม.ค.-2563   สุรเดช เกตครองกวย   โครงการกองทุนโรคด้านวัณโรครอบ NFM   0971802999 14-ม.ค.-2563
07.00 น.
14-ม.ค.-2563
 น.
  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม  8      นจ 94   นายพินิจ แซ่ลิ้ม   0851164032 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
10 8-ม.ค.-2563   นายจินตนาถ ด่านดุษฎี   กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสาธารณะ   0873239660 13-ม.ค.-2563
07.30 น.
13-ม.ค.-2563
 น.
  โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพมหานคร  8      นจ 96   นายอุทร แฝงฤทธิ์   0871179938 ได้รับการจัดการแล้ว Untitled Document
 

ทั้งหมด 637 แถว : 64 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] ...ถัดไป >>